taxi hua hin ทางเลือในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

คนขับรถแท็กซี่ที่ทำงานเองเหมือนกันกับธุรกิจที่ทำธุรกิจส่วนตัวอื่น ๆ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอคืนภาษีด้วยตนเองทุกปีเพื่อรายงานยอดรวมหลักจากบัญชีคนขับรถแท็กซี่ วันที่ยื่นสุดท้ายสำหรับบัญชีเหล่านี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาษีสามารถคำนวณภาษีที่ต้องชำระได้ในวันที่ 30 กันยายนในขณะที่ taxi hua hin กำหนดเวลาสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบประเมินภาษีด้วยตนเองคือวันที่ 31 มกราคม พลาดกำหนดส่งในวันที่ 31 มกราคมและโทษปรับคือ 100 ปอนด์ taxi hua hin ทางออกที่ง่ายที่สุดในการเตรียมบัญชีคนขับรถแท็กซี่คือการรวบรวมใบเสร็จรับเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยกัน

มอบให้กับนักบัญชีที่จะเตรียมการประเมินภาษีของคุณและอาจคิดค่าใช้จ่ายระหว่าง 150 ถึง 450 ปอนด์สำหรับสิทธิ์ นั่นคือการเดินทางโดย taxi hua hin บัญชีคนขับรถแท็กซี่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี คุณสามารถจัดทำบัญชีคนขับรถแท็กซี่และประเมินภาษีด้วยตนเองคืนเอง แต่ทำอะไรบางอย่างคนขับรถ taxi hua hin เหล่านี้จดบันทึกในการจัดทำบัญชีคนขับรถแท็กซี่และดำเนินการประเมินภาษีคืนภาษีด้วยตนเองเพื่อช่วยเหลือกระบวนการดังกล่าว

การอนุญาตให้ใช้ไมล์สะสมคนขับรถแท็กซี่สามารถอ้างสิทธิ์

การอนุญาตให้ใช้ไมล์สะสมคนขับรถแท็กซี่สามารถอ้างสิทธิ์เป็นทางเลือกแทนค่าใช้จ่ายรถยนต์ระยะทาง 40p สำหรับ 10,000 ไมล์แรกและ 25p ต่อไมล์หลังจากนั้น คุณไม่สามารถรับสิทธิ์ในการสะสมไมล์ taxi hua hin และค่าใช้จ่ายยานพาหนะ หากคุณเลือกที่จะรับสิทธิ์การใช้ไมล์สะสมจาก taxi hua hin นั้นเก็บบันทึกการเดินทางที่ครอบคลุมและวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ดีเบี้ยเลี้ยงทุนแท็กซี่หากคุณซื้อยานพาหนะในปีงบการเงิน 2550-2551 และใช้ยานพาหนะเป็นแท็กซี่คุณสามารถขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 25% ของค่าแท็กซี่ในปีแรกซึ่ง จำกัด อยู่ที่ 3,000 ปอนด์สำหรับยานพาหนะ

 

ที่มีราคามากกว่า 12,000 ปอนด์ สำหรับยานพาหนะที่ซื้อในปีภาษีก่อนหน้านี้คุณสามารถขอรับส่วนลด 25% สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่ได้ขอรับ taxi hua hin หลายคันมีการซื้อและขายในแต่ละปีและมีการขายรถแท็กซี่ค่าเผื่อภาษีทุนที่สามารถขอคืนได้คือความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่จดบันทึกไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทางภาษีและจำนวนเงินที่ขาย ค่าเผื่อในปีแรกสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่รถยนต์ในปีภาษีปัจจุบัน 2550-2551 คือ 50% สำหรับธุรกิจ taxi hua hin ขนาดเล็ก

รถแท็กซี่ที่ซื้อจากการเช่าซื้อเรียกร้องค่าเผื่อทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเดิม

รถแท็กซี่ที่ซื้อจากการเช่าซื้อเรียกร้องค่าเผื่อทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเดิมของยานพาหนะดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นับเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและไปในกล่องการประเมินภาษีคืนภาษีด้วยตนเอง 3.61 ค่าธรรมเนียมทางการเงินอื่น ๆค่าใช้จ่ายรถแท็กซี่เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินภาษีคืนด้วยตนเองคนขับ taxi hua hin ควรป้อนค่าเชื้อเพลิงในกล่อง 3.46 ต้นทุนการขายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การตรวจสอบมาตรฐานที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบรายได้ที่มีความสามารถในการสอบถามการขอคืนภาษีด้วยตนเองคือการตรวจสอบว่าคนขับแท็กซี่อยู่ในช่วงวันหยุด

และตรวจสอบว่ามีการรวมใบเสร็จรับเงินน้ำมันไว้ในช่วงนี้หรือไม่ มีการขอคืนภาษีจำนวนมากเนื่องจากระบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ แต่คนขับรถแท็กซี่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของพวกเขาไม่ได้มีซอพื้นฐานภาษีนี้ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Taxi Hua Hinรวมถึงการซ่อมแซมการบริการและชิ้นส่วนรวมถึงยางภาษีถนนประกันรถแท็กซี่และการเป็นสมาชิกของ AA / RAC รวมค่าจ้างวิทยุและค่าแท็กซี่ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.