วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้

ดนตรีก่อเกิดเพราะการได้ยินเสียงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์

มีการรับรู้ เลียนแบบ ศึกษาจังหวะ ระดับเสียง ความดัง-เบา ความกลมกลืนและแตกต่างของเสียงแต่ละประเภท จากใกล้ตัวที่สุดคือชีพจรการเต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย ไปถึงเสียงจากธรรมชาติและสัตว์นานา ดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกมีพื้นฐานจากความมุ่งหวังไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า จากหลักปรัชญากรีกโบราณในราวช่วงปี 800 ก่อนคริสตกาล ที่เน้นความสำคัญของการสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา และงดงามของจิตใจด้วยศิลปะ บทกวี ดนตรี การละคร และระบำรำฟ้อน เพื่อสร้างสรรค์ให้มนุษย์สมบูรณ์ ต่อมาปี 585-479 ก่อนคริสตกาล ชาวกรีกชื่อ ปิธากอรัส คิดค้นทฤษฎีการเกิดเสียงขึ้นจากการคำนวณรอบการสั่นสะเทือนของสายเสียง วิชาความรู้และแนวคิดนี้กระจายแพร่หลาย ชื่อเสียงปิธากอรัสเลื่องลือทั่วยุโรป

โลกได้ผ่านหลายยุคหลายสมัย

ดนตรีได้วิวัฒนาการไปตามความเจริญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เครื่องดนตรีที่เคยใช้ในสมัยเริ่มแรกก็มีการวิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ กลายเป็นเครื่องดนตรีที่เราเห็นอยู่ทุกวัน เพลงที่ร้องเพื่ออ้อนวอนพระเจ้า ก็กลายมาเป็นเพลงสวดทางศาสนา และเพลงร้องโดยทั่วๆไป วงดนตรีสากล คือ วงดนตรีที่มีหลักการจัดวงตามแนวทางของดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆมาจัดให้เป็นวงดนตรีประเภทต่างๆ ในปัจจุบันอาจมีเครื่องดนตรีไทยบางชนิดเข้ามาร่วมบรรเลงด้วย และต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้วงดนตรีสากลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย ดนตรีสากลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย

การศึกษาวิชาประวัติดนตรีตะวันตกหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกิน แต่ดนตรีตะวันตกเป็นรากเหง้าของดนตรีที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้ ความเป็นมาของดนตรีหรือประวัติศาสตร์ดนตรีนั้นหมายถึงการมองย้อนหลังไปในอดีตเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับแง่มุมต่างๆของอดีตในแต่ละสมัยนับเวลาย้อนกลับไปเป็นเวลาหลายพันปีจากสภาพสังคมที่แวดล้อมทัศนะคติและรสนิยมของผู้สร้างสรรค์และผู้ฟังดนตรีในแต่ละสมัยนั้นแตกต่างกันอย่างไรจากการลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีกการจินตนาการตามแนวคิดของผู้ประพันธ์เพลงจนกระทั่งกลั่นกรองออกมาเป็นเพลงให้ผู้คนได้ฟังกันจนถึงปัจจุบันนี้

ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก

1.สมัยกรีก (Ancient Greek music)
2.สมัยโรมัน (Roman)
3.สมัยกลาง (The Middle Ages)
4.สมัยรีเนซองส์ (The Renaissance)
5.สมัยบาโรก (The Baroque Age)
6.สมัยคลาสสิก (The Classical Period)
7.สมัยโรแมนติก (The Romantic Period)
8.สมัยอิมเพรชชั่นนิสติค (The Impressionistic)
9.สมัยศตวรรษที่ 20 และปัจจุบัน (The Twentieth century)

This entry was posted in อิทธิพลของอินเตอร์เน็ต and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.